Kira Sözleşmesinde Kiracının Sorumlulukları Nelerdir?

Kira sözleşmesi düzenlerken bir gayrimenkul danışmanı olarak kiracının da bazı önemli sorumlulukları olduğunu aklımızdan çıkartmazsak iyi olur. Amacımız bu ilişkiyi sağlam bir zemine oturtmak ve her iki tarafı da mutlu etmektir. Tek tarafı korumaya çalışmak daha sonra bize bir şekilde olumsuz olarak dönecektir. Sektörde sürekli çalışmayı düşünüyorsak bu sorumluluğumuzun farkında olmalıyız.
Şimdi Kiracının sorumluluklarını sıralayalım:
  1. Kiracının ödemekle yükümlü olduğu kira bedelini eksiksiz ve zamanında ödemesi en önemli sorumluluğudur. Kiracı kira bedelini ve yan giderleri söz konusu ay içinde ödemekle mükelleftir. Eğer kira sözleşmesinde ödeme günü ve tarihi belirtilmiş ise kiracı bu süreyi aşmamaya özen göstermelidir.
  2. Kiralan taşınmaz kiracıya teslim edildikten sonra kiracı kirasını ödemez ise kiraya veren yazılı olarak kiracıya 30 gün süre verir. Bu süre içinde kiracı kirayı ödemez ise temerrüde düşecek bu durumda tahliye nedeni olarak kabul edilebilecektir.
  3. Kiracı, kiralanan taşınmazı sözleşmede yazıldığı amaca uygun olarak kullanacak ve komşuları ile gerekli saygıyı göstererek yaşayacaktır. Aykırı durumda kiraya veren 30 gün süre vererek yazılı bir bildirimle kiracıyı uyarabilir. Devam etmesi halinde tahliye işlemine başvurulabilir. Kiracının kasten mülke zarar vermesi veya davranışları ile komşularına çekilmez durum yaratması halinde de yine 30 gün süre verilen bir yazı gönderilebilir. Aksi halinde tahliye işlemi yapılabilir.
  4. Kiracı, kendisinin gidermekle sorumlu olmadığı ayıpları mülk sahibine bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde bunları bundan doğan zarardan birinci derecede sorumluluğu kabul etmiş sayılır.
  5. Kiracı ayıpların giderilmesi için yapılacak çalışmalara, mülkün satılması halinde de adayların mülk gezip görmeleri için izin vermek zorundadır.
  6. Kiraya veren (mülk sahibi) söz konusu kiralık taşınmazda yenilik ve değişiklik yapabilir. Kiracı buna izin vermek durumundadır.
  7. Kiracı kiraladığı mülkte kiraya vereni bilgilendirip yazılı iznini alarak taşınmazda yenilik ve değişiklik yapabilir. Yazılı anlaşma halinde kiracı terk ettiği kiralık mülkü eski haline getirmek zorunda değildir. Aynı zamanda kiracı da yapmış olduğu yenilik ve değişiklikten doğan değer artışını mülk sahibinden talep etmeyecektir.
Bu maddelerin ne kadar önemli olduğunu deneyimli gayrimenkul danışmanları çok iyi bilirler. Kiralık sözleşmelerin bağlı olduğu düzenlemeleri iyi bilmek mutlu müşteri yaratmak için bir fırsattır.
Posted in Emlak, Gayrimenkul, Gayrimenkul Hukuku, Kira Sözleşmesi and tagged , , , , , , , , .

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.