Güven AÇIK-MENTOR

Güven AÇIK-MENTOR

Gayrimenkul sektöründe edinmiş olduğum 21 yıllık deneyim ve bilgi birikimimi, Blog yazılarımla sizlerle paylaşıyorum.

Kira Sözleşmeleri Hakkında – 3

Üçüncü ve son bölümde Kira Sözleşmeleri hakkında bir gayrimenkul danışmanının bilmesi gerekenleri son ayrıntıları paylaşacağım. Kira Sözleşmeleri Hakkında Bölüm1 ve Bölüm 2 de birçok detay paylaştım. Eğer bu bölümleri kaçırdıysanız o bölümlere dönüp okuyabilirsiniz.

Bu bölümde Kira Sözleşmeleri hakkında son kalan bölümleri aktarmak istiyorum.

Kiralayanın kira borcunu ödememesi durumunda malları üzerine kiraya veren lehine yapılan hapis hakkı

Mülk sahibinin tahsil edilmeyen, ödenmeyen kira borçları nedeni ile geçmiş bir yıllık ve devam eden altı aylık kira bedelinin güvencesi olarak kiraya verilen mülkte bulunan ve kiralananın döşenmesine veya kullanılmasına  yarayan taşınır mülkler üzerindeki hapis hakkıdır.

Hapis hakkı alt kiralama ilişkisinde, alt kiracının asıl kiracıya olan kira borcunu aşmamak üzere, alt kiracının kiralanana getirdiği aynı nitelikteki taşınırları da kapsar. Hapis hakkı, kiralayanın haczedilmeyen malları üzerinde kullanılamaz.

Kiralayanın vereceği güvence bedeli (depozito) bedeli en çok ne kadar olabilir, nasıl alınır ve nasıl geri teslim edilir

Konut, çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu getirilmiş ise, bu güvence üç aylık kira tutarını aşamaz.

Depozito olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa, kiralayan kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırır. Kıymetli bir evrak ise bir bankanın kasasına kilitler.  Banka güvenceleri ancak iki tarafın onayı veya icra takibinin kesinleşmesiyle, ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanılarak geri verilebilir.

Kiraya veren mülk sahibi, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiralayana karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmiş ise, banka, kiralayanın istemi üzerine depozitoyu geri vermekle yükümlüdür.

Kira Bedeli Nasıl Belirlenir ve Artış oranı ne şekilde olacaktır?

Yenilenen kira dönemlerinde TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) deki artış oranını geçmemek koşulu ile kira sözleşmelerinde artış oranı belirlenecektir. Bu oran zaman zaman ÜFE ye dönüşebilir. Ani değişimleri yakından takip etmek en doğrusudur.

Kira bedelleri ve depozito yabancı para cinsinden istenemez. Kira sözleşmeleri yabancı para cinsi ile düzenlenemez.

 

Kira Tespit Davası nedir, nasıl açılır ve nasıl uygulanır

Borçlar kanuna göre kira bedelinin belirlenmesi için her zaman kira tespit davası açılabilir.  Bu dava yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı veya kiraya veren mülk sahibi tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiralayana yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşulu ile, takip eden yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkeme tarafından belirlenen kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiralayanı bağlar.

 

Evet, kira sözleşmeleri hakkında bilinmesi gereken tüm bilgileri paylaştık.

Umarım faydalanırsınız.

Sorularınız olursa beklerim.

Bu yazıların devamını okumak için bloğuma üye olun

Görüşmek üzere,

Güven AÇIK

Facebook
Twitter
LinkedIn

Okuyabileceğiniz Diğer Blog Yazılarımız

Sonbaharda Bizi Neler Bekliyor

Sonbaharda bizi neler bekliyor? Bir tahminiz var mı? Gayrimenkul sektörünü neler bekliyor. Benim beklentim ise…

En önemli departman hangisi

Bir gayrimenkul ofisinin hangi departmanı sizce daha önemlidir? Peki bu danışman için farklı mı olmalı?

Karar Vermekten İş Yapamayana 4 Öğüt

Karar yorgunluğu bilimsel olarak ispat edilmiş bir gerçektir. Çok fazla karar vermek zorunda olmanız ilerlemenizi yavaşlatıyorsa, bu yazımı okuyun!

Hits: 11

Scroll to Top
Skip to content