Dünya Milletleri

Ülkemizde Taşınmaz Mülk Edinmek isteyen Yabancılar için koşullar nelerdir?

Bugünlerde bir çok gayri menkul danışmanı öyle yada böyle, bir şekilde ülkemizde mülk edinmek isteyen bir Yabancı (Türk Vatandaşı olmayan kişi) ile karşılaşıyor. Özellikle Orta Doğu ülkelerinden ve bazı Kuzey Afrika ülkelerinden fazlasıyla bu yönde talep var.

Bazı kuzey küre ülkelerinden de özellikle ülkemizin güney sahillerinde mülk edinmek isteyenler var. Örnek olarak Alanya buna güzel bir örnek teşkil edebilir. Alanya’da ciddi bir Alman nüfusu mülk sahibidir.

Bizim bir Gayrimenkul Danışmanı olarak neleri bilmemiz yararımıza olur? Kısaca sizlere onları özetleyeceğim.

Çokta eski olmayan, 2012 Mayıs tarihinde kabul edilen 6302 sayılı Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun ile yabancıların ülkemizde taşınmaz mülk edinmesi yeniden düzenlenmiştir. Eskiden “mütekabiliyet” adı ile bildiğimiz ilkeler fazlasıyla değişmiştir.

Kısaca;

 • Bu kanun değişikliği ile mütekabiliyet olmayan ülke vatandaşlarına da mülk edinme imkanı sağlanmıştır.
 • Herhangi bir yabancı kişi ülkemizin en çok 300 dönümünü satın alabilir. Bu alan Bakanlar Kurulu kararı ile 2 kat artırılabilir.
 • Eskiden sadece yapılı taşınmaz (Bina) satın alabilirken şimdi yabancılar ülkemizin arazilerini de satın alabilmektedirler.
 • Askeri Bölgeler aynı şartlarda korunmaya devam etmiştir. Genel Kurmay Başkanlığının izni olmaksızın askeri stratejik bölgelerde yabancıların mülk edinmesi imkansızdır.
 • Bir ilçemizin yüz ölçümünün sadece % 10 u yabancılara satılabilir.
 • Yabancı Tüzel Kişilikler belli sektörler ve izin alınmaksızın ülkemizden taşınmaz mülk edinemiyorlar.
 • Eğer bir şirket Türkiye’de kurulmuş ve hisse oranı %50 ve fazlası yabancılara ait ise bu şirketlerin mülk edinebilmesi için Valilik İl Planlama ve koordinasyon müdürlüğünden yazılı bir onay alması gerekiyor.
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tanımadığı ülkelere gayri menkul satışı yasağı halen devam etmektedir. Örnek Kuzey Kore, Küba, Güney Kıbrıs ve Suriye bunların bazılarıdır.
 • Karadeniz kıyılarımızdan da Rus ve Ukrayna vatandaşlarına taşınmaz mülk satışı yapmıyoruz.
 • Hindistan, Çin ve İran vatandaşları mülk almak isterler ise İç İşleri Bakanlığından, Irak vatandaşları da Dış İşleri Bakanlığından izin almak durumundadırlar.
 • İsrail ve Çin vatandaşları iş yeri alamasalar da en çok 2 konut satın alabilmektedirler.
Posted in Gayrimenkul Hukuku and tagged .

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.