üçüncüistanbul

Türkiye’ de Kim Gayrimenkul Sahibi Olabilir? devam ediyor…

Bir önceki yazımda ülkemizde kimlerin taşınmaz mülk edinebileceğini anlatmaya başlamıştım.

Ancak yarım kalmıştı. Gerçek Kişilerin özelliklerini paylaştım ama uzun olmasın diyerek Tüzel Kişileri bir sonraki yazıma bırakmıştım. İşte o yazımın devamı burada. Bir önceki yazıyı kaçırdıysanız Gerçek Kişiler Nasıl mülk edinir? tıklayıp okuyun.

Şimdi ülkemizde taşınmaz mülk edinebilme HAKKINA sahip Tüzel Kişilerden bahsedeceğiz.

Belki bilmeyen vardır diye, önce Tüzel Kişi nedir? kısaca ondan bahsetmek istiyorum.

Gerçekte kişilik sahibi olmayan ancak varsayım olarak kişilik sahibi olduğu düşünülen kişi veya mal topluluklarına TÜZEL KİŞİ deniyor. Kendi içinde Özel ve Kamu olarak ikiye de ayrılıyor. Bunlar, vakıf, dernek, sendika, belediye, üniversite, il özel idaresi gibi isimler alabiliyorlar.

Tüzel Kişilerden taşınmaz mülk edinebilenler ve edinme koşulları;

 1. Ticari Şirketler, Anonim Şirketler, Limited Şirketler ve kooperatifler kuruluş sözleşmelerinde yazılı amaç ve çalışmaları ile sınırlı kalmak koşulu ile gayri menkul edinme ve tasarrufta bulunma hakkına sahiptirler. Maalesef adi şirketlerin bunu yapabilme imkanı yoktur. Tapuda işlem yapmak için aşağıdaki belgeler gerekecektir:
  1. Yetki Belgesi; şirketin yönetim kurulu tarafından karar alınarak ve ilgili ticaret sicil memurlukları tarafından onaylandıktan sonra bir yıl için geçerli olarak kullanılır. Yetki belgesinde tüm tanımlar ve açıklamalar net ve yazılı olmak durumundadır.
  2. İmza Sirküleri; yetkili kişinin imzasının geçerli ve doğru olduğuna dair sunulacak olan belgedir.
  3. Şirket Vergi Levhası
  4. Şirket yetkilisinin Kimlik Belgesi
  5. Topu Sicil Dairesince istenebilecek diğer belgeler. (varsa)
 2. Kamu Tüzel Kişileri, kuruluş amaçlarına göre ve kanunda açıklanan usul ve esaslara göre taşınmaz mülk edinebilme ve tasarruf etme hakkına sahiptirler. Tek farkı kamulaştırma (el atma) yolu ile mülk edinebilmeleridir.

Evet böylece Türkiye Cumhuriyeti Devletinde kimler gayri menkul edinebiliyor sizlerle paylaşmış olduk.

Posted in Gayrimenkul Hukuku and tagged , .

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.