Temel Gayrimenkul Hukuku

Genel Bilgiler

İçerik
Kimler katılabilir?
Eğitmenler
Süre
 1. GÜN
  • Türk Medeni Kanununun 683. Maddesi Mülkiyet Hakkı
  • Gayrimenkul / Mülk / Emlak
  • Arazi ve Arsa
  • Nazım İmar Planı, İmar Planı, İmar Durumu, İmar Parseli
  • Kadastro, Kadastro Planı, Kadastro Paftası
  • Kadastro adası, parseli ve Çapı
  • Bina, Taban Alanı
  • TAKS ve KAKS
  • Vaziyet Planı
  • Tapu Tahsis Belgesi
  • Tapu
  • Tapu Senedi
  • Tekli Mülkiyet
  • Ortak Mülkiyet
  • İntifa Hakkı
  • Kat İrtifak Tapusu
  • Kat Mülkiyet Tapusu
  • İntifa Hakkı
  • Kat İrtifakı
  • İskan Ruhsatı
  • Kat Mülkiyeti
  • Cins değişikliği
  • İfraz
  • Tevhid
  • Şufa Hakkı
  • Bağımsız Bölüm

Bu eğitime sektörde 1 yılını tamamlamış olan gayrimenkul danışmanları katılabilir.

G ü v e n   A Ç I K

 

R u m e y s a   A Ç I K

Bu eğitim 1 Tam Gündür. Sabah 09:30 - 12:30 Öğleden Sonra 13:30 - 17:30

 

Eğitim sunumu PDF olarak dağıtılacaktır.