“Tapu Tahsis Belgesi” nedir bilmeyen kalmasın!

Türkiye dışında kaç ülkede vardır bilmiyorum ama bu tam bize göre bir uygulamadır.
Ekonomik ve siyasi nedenlerle köylerinden şehirlere göç edenlerin öyküsüdür bu aslında.
10.11.1985 tarihinden önce yapılan yapıları yasal hale getirmek üzere, bir kez olmak üzer yapılmış meskenleri koruma altına almak ve gelir düzeyi düşük kişilerin mülk sahibi olmalarına olanak vermek üzere uygulamaya koyulmuştur.
Amaç köyden şehre göçe eden ve bazı bölgelere yerleşen ve bu bölgelerde işgal etmiş oldukları arazilerde izinsiz olarak yaptıkları bina ve arazilerin gelir düzeyi düşük kişilere verilmesidir.
Ancak Tapu Tahsis Belgeleri 2015 yılı itibari ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun gereğince hükmünü kaybetmiştir.
Hukuk dili ile Tapu Tahsis Belgesinin ne olduğunu anlatmak gerekirse şu şekilde özetleyebiliriz;
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04.12.1996 tarihli ve 1996/14-763-864 saylı alınmış kararı ile bir mülkiyet belgesi yerine geçmeyen Tapu Tahsis Belgesi sadece fiili kullanmayı ve ilgili kişiye hak tanıyan bir zilyetlik belgesi olarak tanımlanmıştır.
Belki bilmeyen olabilir, “Zilyetlik” ne demek onu da kısaca açıklayalım.
Zilyetlik, medeni hukukun eşya hukuku dalında incelenen bir hukuki kurumudur. Basitçe bir kişinin taşınır veya taşınmaz  bir mal üzerindeki fiili hakimiyeti olarak tanımlanabilir.
Tek başına yeterli bir belge değildir. Tahsis kapsamındaki mülkün hak sahibi adına tescil edilebilmesi istenirse ayrıca:
  1. Hukuken geçerli Tapu Tahsis Belgesinin aslı
  2. Tahsis edilecek olan yerde 3194 sayılı yasanın 18. maddesi uyarınca imar planı veya 3290 sayılı yasa ile değişik 2981 sayılı yasa uyarınca islah-imar planlarının yapılmış olması
  3. Müracat eden kişiye daha önce başka bir tahsis yapılmamış olması
  4. Söz konusu yerin imar planına göre konut alanında kalmış olması, kamu hizmetine tahsis edilmemiş olması
  5. Tahsise söz konusu olan yerin üzerinde keşif yapılara doğruluğunun sağlanması
  6. Arsa bedelinin ödenmiş olması.
  7. DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) terk payının kesilip kesilmediğinin kesinleştirilmesi.
Tüm yukarıda açıkladığım işlemlerin yapılması gerekir.
Biraz karışık bir konu ama bize özel bir durum.
Bilmekten zarar gelmez. Kenarda dursun gerekirse kullanırsınız.
Posted in Emlak, Gayrimenkul Hukuku and tagged , , , , , , , .

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.