Sıklıkla Karıştırılan iki Kavram “Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı”

Gayri  Menkul Danışmanlarının sıklıkla karşılaştığı ve aralarındaki farkı bilmeleri gereken iki tanımdır Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı.

Belki irtifak sözcüğünün Türkçe karşılığını bilirseniz işiniz biraz daha kolaylaşır. İrtifak sözcüğü “Yararlanma hakkı” olarak karşılık bulur. Yani Kat İrtifakı ise bir binadaki katların kullanım hakkında yararlanma şekli olarak basitçe açıklanabilir.

Aslında, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 2. maddesinin C fıkrasında Kat İrtifakı açıklanmıştır.

Bu açıklama şu şekildedir:

Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmak üzere olan bir veya birden fazla yapının bağımsız bölümleri için söz konusu arsanın sahipleri ve ortak sahipleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu‘nun kararlarına göre kurulan “yararlanma hakkına” kat irtifakı denir. Bu hakka sahip olanlara da Kat İrtifak Sahibi adı verilir.

Arsa üzerindeki yapı tamamlandıktan sonra arsa sahibi veya sahipleri, kat irtifakına sahip ortak malikler tapuya yazılı olarak başvurarak irtifak hakları Kat Mülkiyetine çevrilir. Kat irtifakına Anayapı ve Ana Gayrimenkul dahildir.

Her ikisinin de kurulması için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Kat İrtifakı kurulmak isteniyorsa;

 1. Anayapı tamamlanmış olmamalıdır.
 2. Üretilecek olan bölümler bağımsız olmalıdır.
 3. Tüm bağımsız bölümlerde kat irtifakı oluşturulmalıdır.
 4. Mülk sahiplerinin tamamı istekte bulunmalıdır.
 5. Mülk sahibi sayısı tek kişi ise “istem belgesi” yeterli olurken birden fazla mülk sahibi varsa resmi senet düzenlenmesi gerekir.
 6. Kat mülkiyeti kanununda belirtilmiş olan belgeler başvuru için eksiksiz olmalıdır.
 7. Mülk sahiplerinin ikişer fotoğrafı ve nüfus cüzdanlarının aslı

Kat Mülkiyeti kurulacaksa;

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 2. Taraflara ait 1 adet vesikalık fotoğraf
 3. İşlemi takip edecek olan kişiler için düzenlenmiş noter onaylı vekaletname
 4. Binaya ait mimari proje
 5. Tüm bağımsız bölümleri gösteren mimari proje
 6. Binanın mevcut vaziyet planı
 7. Bağımsız bölümlerin bir listesi
 8. Yönetim planı
 9. Yapı kullanma izin belgesi
 10. Binanın tüm cephelerden çekilmiş fotoğrafları

Güven AÇIK

Posted in Emlak, Gayrimenkul, Gayrimenkul Hukuku.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.