Nedir şu dedikleri TAKS ve KAKS?

Bizim sektörde sıkça duyulan bu iki kısaltma hep kafa karıştırmıştır.
Bu kısaltmalar imar ve arazi işlerinde sıklıkla kullanır. TAKS ın açılımı “Taban Alanı Kat sayısı”, KAKS ın açılımı da “ Katlar Alanı Kat Sayısı” dır.
Peki bu kısaltmalar aslında ne anlama geliyor? Hangi amaçla kullanılıyor? Ne işimize yarıyor?
İşe önce “Parsel” den başlamak lazım. Haritada sınırları belirlenmiş olan arazi parçasına PARSEL diyoruz. Ana yola bakan cepheye Parselin Cephesi denir. Parsel Derinliği ise bir parselin ön cephesinin köşe noktaları ile arka cephe köşe noktaları arasındaki uzunluğun ortalama mesafesine denir.
Neden parselden başladık derseniz, parselin ne olduğunu tam olarak bilmiyorsanız, KAKS ve TAKS da size pek bir şey ifade etmeyecektir.
Şimdi TAKS kısaltmasından başlayalım. Neymiş bu Taban Alanı Kat Sayısı?
Bir parsele konumlandıracağınız binanın yerleşeceği izdüşümünün kapladığı alana Taban Alanı diyoruz. Eğer parselde bir ek bina olacaksa bu alana ek binanın iz düşümü de dahil edilir.
Haritalara yazılan ve taban alanını hesaplamak için kullanılan katsayıya da TAKS yani Taban Alanı Kat Sayısı denir. Bina taban alanının, imar parseli alanın oranına kısaca bu ad verilmiştir. Genellikle haritalarda TAKS=0,40 gibi kısaltmalarla ifade edilir. Bu ifadenin açılımı ise parselin alan metre karesini bu kat sayı ile çarpmanız halinde, inşaa edeceğiniz binanın taban oturum alanını hesaplamış olursunuz.
Örnek vermek gerekirse 1,200 m2 bir parseliniz varsa ve TAKS=0,40 ise siz buraya 480 m2 taban oturumunda bir bina yapabilirsiniz. Nasıl hesapladık;
                   1,200 m2 x 0,40 = 480 m2
Bu şu anlam ifade ediyor, siz bu parselde en çok 480 m2 alana oturan bir bina inşa edebilirsiniz.
 
Şimdi gelelim diğer kısaltma olan KAKS a. Bunun açılımının katlar alanı katsayısı olduğunu belirtmiştik. Bunun diğer adı meşhur ve sıkça konuşulan EMSAL dir. İşin özünde bu katsayı bina inşaat alanının imar parseli alanına oranıdır.
Bu durumda önce “Bina İnşaat Alanı” nedir? Bunu bilmek gerekiyor. Çatı arası, asma kat ve bodrum katı dahil tüm katların toplam alanına Bina İnşaat Alanı denir. Bazen bu tanıma “Emsale dahil olan Brüt İnşaat Alanı” da denilir.
Saçaklar, Işıklıklar, Havalandırma Bacaları, Dış Yangın Merdivenleri hariç ortak alanların tamamı bu Brüt İnşaat Alanı içerisinde hesaplanır. Bu katsayıyı yine haritalar üzerinde KAKS=0,30 olarak görürsünüz.
Eğer 1,200 m2 bir parseliniz varsa ve KAKS= 0,30 ise siz bu parsele 360 m2 brüt inşaat alanı yapabilirsiniz.
 
Buradan şu anlamı çıkartabiliriz, bir şehirde yüksek KAKS kullanılıyorsa yüksek nüfus oranı vardır. Yüksek TAKS kullanılıyorsa yeşil alanların kurban edilmektedir.
Umarım dilim döndüğünce anlatabilmişimdir.
Posted in Emlak, Gayrimenkul, Gayrimenkul Hukuku and tagged , , , , , , , .

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.