Korkulu Rüya Kamulaştırma

Kamu idarelerinin, kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya girişimlerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları, kaynakları ve irtifak haklarını; bedellerini nakden ve peşin olarak veya eşit taksitlerle ödemek suretiyle yapılan idari işlemler.
Tanımından da anlaşılacağı üzere kamulaştırma bazen bir talih kuşu bazen de büyük bir sorun olarak karşımıza çıkabilir. Ancak son dönemde sıklıkla rastlanan “Kamulaştırmasız El Atma” modeli çıkmıştır ki Allah düşmanıma vermesin diyebiliriz.
Kamulaştırma ülke yararına olacaksa oldukça doğru ve yerinde bir uygulamadır. Ülke ve millet yararına değil de birilerini zenginleştirme amaçlı yapılıyor ise durum oldukça korkutucudur. Bu tür uygulamalar son dönemde ülkemizde sıklıkla görülmekte ve önü yasal olarak da kesilmemektedir.
Bunun ortaya çıkartacağı sonuçları gelecek kuşaklar bir şekilde ödeyecek veya ödeteceklerdir.
Posted in Emlak, Gayrimenkul, Gayrimenkul Hukuku, Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, Kira Sözleşmesi and tagged , , , , , , , , .

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.