Kira Sözleşmesinde Kiraya Verenin sorumlulukları nelerdir?

Bir kira sözleşmesinde kiraya veren ve kiralayanın birbirlerine karşı bazı temel sorumlulukları (borçları) vardır.

Başarılı bir gayrimenkul danışmanı bu sorumlulukları bilir ve doğru yönetir. Gayrimenkul danışmanı sadece temsil ettiği tarafı değil aynı zamanda karşı tarafı da her şekilde güvence altına alması gerekir.

Kiraya Verenin (mülk sahibi veya yasal temsilcisi) sorumluklarından tek tek bahsedelim.

  1. Kiralanan mülkün her hangi bir nedenle kira sözleşmesi imzalandıktan sonra el değiştirmesi halinde yani mülk sahibinin yasal olarak değişmesi halinde; yeni mülk sahibi imzalanmış olan kira sözleşmesinin tarafı olacaktır. Yeni mülk sahibi bu durumu yasal olarak kiracıya bir ay içinde tebliğ etmek durumundadır. Aksi halde eski sözleşme koşulları devam eder. Eğer eski mülk sahibi ve kiracı bu sözleşmeyi tapuya şerh etmişler ise yeni mülk sahibi tarafından tebligat yapılsın yapılmasın eski kira sözleşmesi süresi dolana kadar devam eder.

  2. Kiralanan mülkün kullanımını etkileyen ayıpları (kusurları) olması halinde, bu ayıplar giderilene kadar kiracı belli bir oranda indirimi kiraya verenden (mülk sahibi) talep edebilir. Kiraya veren kendi kusuru olmadığını ispat edene kadar söz konusu zararı kiracıya ödemekle yükümlüdür.

  3. Kiralanan mülkte kira sözleşmesi imzalandıktan ve teslimat yapıldıktan sonra ortaya çıkacak olan, kiracıdan kaynaklanmayan ayıpların doğması halinde, bunların giderilmesini ve zararın ödenmesini kiracı talep edebilir.

  4. Kiraya verilen mülk ile ilgili tüm yasal ve zorunlu sigorta, vergi ve diğer yükümlülüklere aksi belirtilmemişse kiraya veren mülk sahibi üstlenir.

  5. Kiraya veren mülk sahibi, kiraladığı mülkü sözleşme başlangıç tarihinde kullanıma uygun şekilde teslim etmekle ve kullanım süresince bunu teminle sorumludur.

Gördüğünüz gibi kiraya verenin önemli sorumlulukları var. Bir gayrimenkul danışmanı olarak bunları iyi bilmeli ve doğru yönetmelisiniz.

Posted in Emlak, Gayrimenkul, Gayrimenkul Hukuku, Kira Sözleşmesi and tagged , , , , , , , , .

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.