Mülk

Gayri Menkul Nedir ve Neler Gayri Menkul olarak kabul edilir?

Daha temiz bir ifade ile gayri menkul; “Taşınamaz Mal” dır.

Taşınması mümkün olmayan hareketsiz mal anlamına gelir.

Türk Medeni Yasasının 704. Maddesine göre de

  1. ARAZİ: Sınırı, yüzölçümü ve niteliği doğru biçimde belirlenmiş taşınmaz parçasına denir. Kadastro ve tapu tespiti yapılmamış olan her parsel tapu niteliğinde ayrı bir sayfaya kaydedilmek zorundadır.
  2. BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR: Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız bölümlerdir.
    1. ÜST HAKKI: Yasal sahibine arazinin altında ve üstünde yapı inşaa etme veya var olan yapıyı koruma ve mülkiyet hakkına sahip olma yetkisini tanıyan irtifak haklarıdır.
    2. KAYNAK HAKKI: Yasal sahibine bir başkasının arazisindeki kaynağın sularını alma ve kendi arazisine katma yetkisini sağlayan hak.
  3. KAT MÜLKİYET kütüğüne bağlı bağımsız bölümler. Kat irtifakı kurulmak suretiyle inşasına başlanmış ve şartlara uygun tamamlanarak bağımsız bölümler haline getirilmiş taşınmazlar.

Gayri menkul olarak değerlendirilirler.

Posted in Gayrimenkul Hukuku.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.