ALOGÜVEN 0 534 815 77 96

kat irtifakı ve mülkiyeti

Gayrimenkul Hukuku hakkında bimeniz gerekenler

Gayrimenkul Hukukunun Temelini oluşturan 14 Kanun

Yazımı okumak yerine dinlemek isterseniz çala basın.

 

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul sektöründe çalışıyorsanız, ülkemizdeki gayrimenkul hukukunun hangi yasalara bağlı olduğunu bilmeniz gerekir. 

Üzülerek söylemem gerekirse bu konu halı altına süpürülmüş bir konudur.

Danışmanların büyük bir çoğunluğu bu konuda yeterli bilgi ve donanıma sahip değildir.

Birçok gayrimenkul danışmanı mesleğin bu tarafına fazla yatırım yapmaz ve okumaz.

Bir sorunla karşılaştığında ise topu avukatlara atarak kurtulduğunu düşünür. 

Osmanlı döneminden kalan sağlam bir taşınmaz kayıt sistemi nedeni ile, gayrimenkul hukuku Cumhuriyet döneminde hızlıca yapılandırılmıştır.

Güç sırası ile gayrimenkul hukukunun kapsam bakımından dayandırıldığı temel kanunlar aşağıda tek tek açıklanmıştır.

 • ANAYASA
 • MEDENİ KANUN
 • İMAR KANUNU
 • KADASTRO KANUNU
 • ORMAN KANUNU
 • BORÇLAR KANUNU, KİRA SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ
 • KAT MÜLKİYETİ KANUNU
 • İSKAN KANUNU
 • TAPU KANUNU
 • KAMULAŞTIRMA KANUNU
 • GECEKONDU KANUNU
 • TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ KANUNU
 • KOOPERATİFLER KANUNU
 • AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KANUNU

Yukarıdaki listede 14 Kanun vardır. Bir gayrimenkul danışmanının bunların yarısından fazlasına hakim olması gerekir.

Gayrimenkul Danışmanın ne zaman, hangi kanundan yararlanılabileceğini öğrenmesi fayda sağlar. 

 

Anayasa

Ülkemizde Cumhuriyetin kurulması ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu döneminden gelen Taşınmaz Hukuku devam etmiştir. Anayasa ile güvence altına alınmıştır. 1982 yılı Anayasasının 35. Maddesi Mülkiyet Hakkı’nı ifade eder:

MADDE 35: Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.

Ülkemizde kişilerin mülk edinmeleri en üst kurallar bütünü olan Anayasamız tarafından korunmuştur ve güvence altına alınmıştır.

Medeni Kanun

Ülkemizde 4721 sayılı Medeni Kanunun 683 ile 761. Maddeleri Taşınmaz Hukukunu kapsar. 

MADDE 704: Taşınmaz mülkiyetinin konusu;

    1. Arazi
    2. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve süreli haklar.
    3. Kat Mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümleri gayrimenkul olarak değerlendirilir.

İmar Kanunu

3194 sayılı İmar Kanunu ise yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; Plan, Fen, Sağlık ve Çevre şartlarına uygun yapılanmasını amaçlar.

Kadastro Kanunu

3402 sayılı Kadastro Kanunu ülkemizin koordinat sistemine göre kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmazların sınırları arazi ve harita üzerinde belirterek yasal durumları tespit edilmiş ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü Tapu Sicili kurularak mekansal bilgi sisteminin alt yapısı oluşturulmuştur. 

Orman Kanunu

6831 sayılı Orman Kanunu ile orman niteliğinde bulunan taşınmazlar ile orman niteliğini kaybetmiş taşınmazların yasal durumları, korunmaları sağlanmıştır.

Borçlar Kanunu Kira Sözleşmesi Hükümleri 

Borçlar kanununun 299 ile 378 sayılı maddeleri içerisinde gayrimenkul kira sözleşmelerinde kiraya veren ve kiracı arasındaki ilişkiler kapsam içine alınmıştır.

Kat Mülkiyeti Kanunu

634 sayılı ve 1965 tarihli Kat Mülkiyeti Kanunu ile taşınmazlar üzerinde bağımsız bölümler oluşturmak üzere inşa edilen taşınmazlara ait yasal durumun belirlenmesi sağlanmıştır.

İskan Kanunu

5543 sayılı İskan Kanunu ile göçmenlerin, göçebelerin, yerleri kamulaştırılanlar ile milli güvenlik nedeni ile yapılacak iskan çalışmalarını, köylerde fiziksel yerleşim düzenlemesine ilişkin  uygulamaya esas şartları ve alınacak tedbirleri, iskan edilenlerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Tapu Kanunu

2644 sayılı Tapu kanunu 1934’ten beri yürürlüktedir. Mülkiyetin esasını oluşturur ve sıkı bir şekil şartı ile korunmuştur. Tapu sisteminin tüm esasları bu kanunla yapılandırılmıştır.

Kamulaştırma Kanunu

2942 sayılı Kamulaştırma kanunu kamu yararını gözetmek üzere gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların nasıl kamulaştırılacağını, işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz haklarının idare adına tescilini, idareler arasında taşınmazların devrini, uyuşmazlıkların çözümünü kapsar.

Gecekondu Kanunu

775 sayılı ve 1965 tarihli bu kanun var olan gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, önlenmesi gibi konuları kapsayan kanundur.

Taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkında Kanun

3091 sayılı bu kanun gerçek veya tüzel kişilerin zilyed bulunduğu taşınmazlara devletin müdahalesini, tecavüzlerin önlenmesini amaçlayan kanundur.

Kooperatifler Kanunu

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu Yapı Kooperatiflerinin kuruluş esaslarını, hak ve sorumluluklarını düzenler.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

6306 sayılı bu yasa afet riski altındaki alanların ve bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirler.

Toparlayacak olursak bu kanunlar gayrimenkul hukukunun alt yapısını oluşturur. Bu kanunlara vakıf olmak mülk sahibi ve müşterilerin sorabileceği soruların doğru yanıtlanmasına olanak sağlar.

Fırsat buldukça bu kanunlara göz atmak ve değişikliklerden haberdar olmak, özellikle danıştay ve yargıtay kararlarını takip etmek doğru bir yaklaşım olacaktır.

Hiç olmazsa ilk beş kanunun neler olduğunu bilmek size çok şey katacaktır.

Bu yazımı beğendiyseniz lütfen paylaşın.

Hala Bloguma üye değilseniz aşağıdaki linkten üye olabilirsiniz.

BLOG ÜYELİĞİ

Başarılar,

Güven AÇIK

 

close

$ s, "$" üzerinde düşündüler

 1. Cevapla
  Kaan Toksoy - 21 Mayıs 2020

  özellikle önem verdiğim bir konuya genel nitelikte bir giriş yapmış ve hangi kanunun neyle ilgili olduğunu belirtmiştiniz. faydalı bir çalışma olmuş. emeğinize sağlık ve teşekkürler.

  1. Cevapla
   Güven AÇIK - 21 Mayıs 2020

   Merhaba Kaan Bey,
   Paylaşımınız için teşekkür ederim.
   Başarılar diliyorum.

   Güven AÇIK

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yukarı kaydır
%d blogcu bunu beğendi: