Korkulu Rüya Kamulaştırma

“Kamu idarelerinin, kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya girişimlerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları, kaynakları ve irtifak haklarını; bedellerini nakden ve peşin olarak veya eşit taksitlerle ödemek suretiyle […]

Devamını okuyun