Başarılı bir İşletme olmak için Stratejik Planlama ve İş Modeli Eğitimi

1.  GÜN
 • Stratejik düşünmek nedir ve bir işletme için neden gereklidir?
 • Strateji oluşturmanın bir işletmeye 5 temel faydası nelerdir?
 • Stratejik düşünmenin üç ana unsuru nedir?
 • Stratejik Odak nedir ve bir işletmeye hangi faydaları sağlar?
 • Stratejik Duruş nedir ve bir işletmeye hangi faydaları sağlar?
 • Stratejik Hedefler nelerdir ve bir işletmeye hangi faydaları sağlar?
 • Strateji günlük iş planına nasıl dönüştürülür ve uygulanır?
 • Stratejik eylem performansı nasıl ölçülür ve düzenleme yapılır?
 • Stratejinin sonuçları nasıl belirlenir?
2. GÜN
 • İş Modeli nedir ve bir işletmeye hangi faydaları sağlar?
 • İş Modeli Kanvası nedir ve hangi bölümlerden oluşur?
 • İş Modeli Kanvası nasıl kullanılır ve etkin sonuç üretilir?
 • Müşteri Kesitleri nedir ve nasıl belirlenir?
 • Değer Önerisi nedir ve nasıl belirlenir?
 • Kanallar nedir ve nasıl belirlenir?
 • Müşteri İlişkileri nedir ve nasıl belirlenir?
 • Gelir Akışı nedir ve nasıl belirlenir?
 • Temel Kaynaklar nedir ve nasıl belirlenir?
 • Temel Aktiviteler  nedir ve nasıl belirlenir?
 • Temel Ortaklıklar nedir ve nasıl belirlenir?
 • Maliyet Yapısı nedir ve nasıl belirlenir?