Apartman ve Site gibi binalarda sıkça duyduğumuz Yönetim Planı nedir?

Yönetim Planı, apartman ve site benzeri bina ve anagayrimenkullerde sıklıkla duyduğumuz bir sözcüktür.
Peki tam anlamı ile Yönetim Planı ne ifade eder? Biliyor muyuz?
Sitelerde, apartmanlarda ve çok malikli taşınmazlarda;
  1. Yönetim tarzını
  2. Kullanma amacı ve şeklini
  3. Yönetici ve Denetçilerin alacakları ücreti
  4. Yönetime ait diğer başlıkları
düzenleyen ve bütün kat maliklerini yasal anlamda bağlayan bir sözleşmedir.
Yönetim planında açık hüküm olmayan durumlarda, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak her tür anlaşmazlıklar Kat Mülkiyeti Kanunu genel hükümlerine göre karara bağlanır.
Yönetim planının değiştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi için bütün kat maliklerinin 4/5 nün olumlu oyu olması gerekir. Yönetim planı bir taraftan kat maliklerini diğer taraftan ise yönetici ve denetçiyi yasal olarak bağlayıcıdır.
Yeni iskana açılan ve oturum müsaadesi alan binalarda yönetim planları kanuna uygun ve binanın ihtiyaçlarını tam ve eksiksiz karşılayacak şekilde  hazırlanmalı ve tüm kat maliklerinin onayını almalıdır.
Posted in Emlak, Gayrimenkul, Gayrimenkul Hukuku and tagged , , , , , , , .

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.